Celý program bude probíhat v areálu kostela v Třanovicích kromě nedělních bohoslužeb, které budou v kostele v Komorní Lhotce. 

Pátek

13:30 Registrace

16:00 Zahájení

16:30 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Niw

Biblické slovo - Alois Klepáček (BJB) - Úvod do konference

18:00 Večeře

20:00 Koncert - kapela Adonai

21:30 Mercy Café

Sobota

8:00 Snídaně

9:00 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Písku

Biblické slovo - Lance Roberts (BJB) - Nepromarni své mládí

10:30 Semináře:

Martin Tomala (SCEAV) - Ježíš přináší rozdělení

Pavel Kaczmarczyk (SCEAV) - Pravá a falešná bohoslužba

Roman Klusák (BJB) - Rozhodnutí: Důležitost duchovního smýšlení

12:00 Oběd

14:30 Sporty

17:00 Chvíle zpěvu- chválící kapela z Bystřice

Biblické slovo - Štěpán Rucki (SCEAV) - Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času

18:15 Večeře

19:30 Panelová diskuze - Duchovní dary, evangelizace a Boží svrchovanost, chvály a uctívání

Daniel Spratek (SCEAV), Radek Kolařík (BJB), Štěpán Rucki (SCEAV), Vašek Andrš (CB)

21:30 Mercy Café

Neděle

7:30 Snídaně

8:30 Bohoslužby - kázání- Jiří Kaleta (SCEAV)

11:00 Oběd

14:00 Biblická hodina 

         ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA