Přednášky

Alois Klepáček (BJB) - Úvod do konference (28.9.)

(Vysvětlení slova Resolved a příklad Jonathana Edwardse)

Jonathan Edwards patří k nejvýznamnějším teologům, kazatelům, evangelistům a spisovatelům. K tomu se v závěru svého života také stal prezidentem univerzity v Prinstonu. Ve svém životě patřil snad k nejefektivnějším a nejpracovitějším křesťanským služebníkům, o kterém jsem měl možnost číst. Někdo kdysi poznamenal, že bylo ovšem období, kdy Jonathan Edwards nebyl Jonathan Edwards. To znamená, že existovalo období v životě Edwardse, kdy nebyl velkým teologem, myslitelem a prezidentem významné instituce. V roce 1722 a 1723 byl jenom Edwardsem. Ale devatenáctiletý Jonathan v té době prožíval zásadní období svého života, které jej navždy ovlivnilo. V tomto období sepsal svých 70 resolucí, osobních závazků a odhodlání. Nikdy se jimi nepřestal řídit. Jeho resoluce ovšem nebyli prostředkem k tomu, aby dosáhl významu před lidmi, ale aby nepromarnil svůj život a oslavil Krista. Úvod k jeho resolucím to dokazuje: "Jsem si vědom toho, že nemohu učinit nic bez Boží pomoci a proto pokorně naléhám a prosím o jeho milost, abych byl schopen dostát svým závazkům do té míry, do které jsou v souladu s jeho s jeho vůlí a pro Kristovu oslavu." 

Lance Roberts (BJB) - Nepromarni své mládí (29.9.)

(na základě knihy Kazatel)  

Kniha Kazatel je pro nás studnicí moudrosti. Společně s Lancem jí bleskově proletíme, abychom odhalil proč a jak moudře žít a zároveň, abychom se vyhnuli pokušení promarnit svůj život na pomíjivé věci.

Štěpán Rucki (SCEAV) - Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času (29.9.)


Bible nám zjevuje, že člověk byl stvořen Bohem k obrazu Stvořitele a to ve dvou podobách, jako muž a žena. Evoluční teorie zpochybnila stvoření člověka a poskytla zdánlivou alternativu k vysvětlení jeho vzniku. Přijetí evolučního původu člověka má však hluboké dopady např. pro chápání chování člověka nebo v oblasti morálky. Navíc akceptace evolučních myšlenek popř. pokusy o jejich syntézu v podobě teistické evoluce v některých církevních kruzích také kriticky ovlivňuje chápání základních otázek týkajících se spasení člověka. Např. zpochybnění existence historického Adama vede k zpochybnění Kristova díla spasení. V přednášce zazní některé nejaktuálnější vědecké objevy z posledních let, které významně zpochybňují neodarwinistické chápání vzniku člověka.

Další oblastí, která deformuje biblické pojetí člověka, jsou některé sekulární psychologické koncepce, rovněž široce přijímané v některých církevních kruzích. Krátce se věnujeme zejména otázce tzv. viktimizace (vzniku oběti), kdy za všechny psychické problémy má být odpovědno okolí člověka, zejména rodiče. Jak tento přístup koresponduje s biblickým pojetím člověka a kam může jeho přijímání vést?

Semináře

Roman Klusák (BJB) - Rozhodnutí: Důležitost duchovního smýšlení (29.9.)


Naše uctívání i náš praktický křesťanský život závisí na našem duchovním smýšlení. Bez správného uvažování nemůžeme Boha správně uctívat. 

Martin Tomala (SCEAV) - Ježíš přináší rozdělení  (29.9.)


"Proč Ježíš říká, že přišel dát zemi rozdělení (Lk 12,51), když se zároveň modlí o jednotu (J 17,11.21)? Koho Ježíš spojuje, a koho rozděluje? A co my, máme usilovat o jednotu nebo rozdělení? S kým můžeme a máme budovat jednotu, od koho se naopak máme oddělit? Jak je to s ekumenou? S pomocí Božího slova se pokusíme společně na tyto a další otázky najít odpovědi." 

Pavel Kaczmarczyk (SCEAV) - Pravá a falešná bohoslužba (29.9.)


V ČR máme zaregistrováno 38 církví. Nabízí se otázka, jak je to se "správnosti" té či oné církve. Kde se praktikuje ta "pravá" bohoslužba? Možná právě novodobé ekumenické hnutí přinese "úlevu" proti nastolení této antagonistické otázky. Je zde ale jedna znepokojující problematická otázka: Můžeme mít vůbec nějakou jistotu, že naše služba Pánu Bohu tak jak ji praktikujeme a vnímáme je opravdu správná? Nejsme na omylu jako společenství nebo jako jednotlivci?

Jiří Kaleta (SCEAV) - Rozhodnost vycházející z odevzdání se Bohu


Naše rozhodnutí jsou jen rozhodnutí, nad kterými máme kontrolu. Naše závazky a předsevzetí, že budeme žít křesťanským životem, že budeme pravidelně číst Bibli, stojí jen na našem rozhodnutí a naší vůli. Oproti tomu odevzdat se, vydat se plně Bohu a zcela kapitulovat je úplně odlišná věc. Pro křesťany je mnohem jednodušší se pro něco rozhodnout, k něčemu se zavázat, než se plně vydat, ale jedině tak se staneme služebníky a otroky Pána Ježíše Krista.